Zatrudnię tynkarzy i posadzkarzy Poznań
Wybierz branżę budowlaną ! Sprawdzone firmy, Ceny, Porady, oferty inwestorów i materiałów budowlanych sprawdź !
Energooszczędność domu
PORADY BUDOWLANEBUDUJEMY DOMEnergooszczędność domu

ZANIM ZACZNIESZ BUDOWAĆ DOM...


Oszczędność energii w domu

Żyjemy w czasach, w których konieczne jest oszczędzanie energii, ze względu na czynniki klimatyczne, zmniejszające się zasoby energetyczne i coraz bardziej rosnące koszty energii. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych kilku lat ceny energii mogą wzrosnąć nawet o 100%. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami takimi jak: wzrost cen surowców, ograniczenie ilości energii z powodu wyłączeń najstarszych bloków energetycznych, czy też unijna polityka energetyczno-klimatyczna, która powoduje wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2.

W Europie już od lat osiemdziesiątych poprzedniego stulenia wprowadza się rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużywania energii i co za tym idzie do zmniejszania kosztów eksploatacyjnych użytkowania budynków.

W polskich warunkach, gdzie dom buduje się zazwyczaj kilka lat, należy z wyprzedzeniem pomyśleć o kosztach jego późniejszego utrzymania, biorąc pod uwagę ciągle rosnące ceny energii. Głównym celem jaki powinniśmy sobie postawić przed rozpoczęciem budowy jest znalezienie takiego rozwiązania, które zapewni zrealizowanie inwestycji zapewniającej obniżenie przyszłych kosztów utrzymania i eksploatacji budynku. W założeniu powinien być to dom o jak najniższym zapotrzebowaniu na energię.

Dom tradycyjny

Nowobudowane budynki powinny być projektowane i realizowane w technologiach zbliżających polskie budownictwo mieszkaniowe do standardów europejskich zużycia energii na poziomie 100-120 kWh/m2 w skali roku.
Bez względu na to w jaki będziemy budować dom, musimy mieć na uwadze oszczędność energii lub zminimalizowanie jej strat.

Najwięcej oszczędności eksploatacyjnych daje właściwa izolacja budynku. Wznosząc ściany zewnętrzne należy koniczny jest wybór materiałów konstrukcyjnych o dobrych parametrach nośnych, nie koniecznie zaś o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Właściwości izolacyjne murów powinny być zapewnione przez  dodatkowe warstwy izolacyjne np.  z wełny czy styropianu Ściana jednowarstwowa z materiału o najlepszych parametrach termicznych posiada 3 do 6 razy gorsze właściwości termoizolacyjne od najlepszych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Nie opłaca się zwiększać grubości ścian, bo taki sposób zwiększa tylko koszty budowy, a i tak nie osiągniemy pożądanego efektu izolacyjnego. Wielowarstwowość ścian daje lepsze efekty izolacyjne i jest tańsza, ponadto na etapie budowy koszty możemy rozłożyć, najpierw budujemy dom, a np. rok później docieplamy ściany. Według szacunków koszty termoizolacji zwracają się  przeciągu 2-3 lat.

Oprócz izolacji ścian należy również pamiętać a właściwej izolacji dachu. Konstrukcja każdego dachu niezależnie od rodzaju pokrycia musi składać się z kilku warstw, które chronią zimą przed utratą ciepła, a latem przed nadmiernym nagrzaniem i wilgocią. Na etapie projektu w opisie technicznym powinny być zawarte dane o materiałach izolacji cieplnej. Zgodnie z przepisami dach powinien mieć współczynnik przenikania ciepła maksymalnie U = 0,3 W/(m²•K).

Konieczne jest także właściwe dobranie okien i drzwi, które będą posiadały jak najlepsze parametry. Spełniając wszystkie warunki izolacyjne i wybierając najbardziej optymalne rozwiązania grzewcze możemy zbudować dom, które koszty utrzymania i eksploatacji będą racjonalne.

Dom niskoenergetyczny

Jeżeli chcemy jeszcze bardziej oszczędzać energię w naszym domu, warto pomyśleć o rozwiązaniach bardziej alternatywnych.

Dom niskoenergetyczny cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/m2 w skali roku. Dom energooszczędny powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek skonstruowany na podstawie standardowych rozwiązań budowlanych.

Domy niskoenergetyczne mają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim czynniku przenikania ciepła. Budując dom niskoenergetyczny należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, gdzie na skutek przerwania ciągłości izolacji mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne. W tego typu budownictwie stosunek przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest zazwyczaj niższy niż w obiektach tradycyjnych. Rozkład domu polega na takim ułożeniu pomieszczeń, aby wykorzystywać energię słoneczną do ich dogrzewania i oświetlania. W domach niskoenergetycznych stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną rekuperacją, często także wykorzystuje się gruntową czerpię powietrza. Korzysta się także z kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itd.

Planując budowę domu energooszczędnego musimy wziąć pod uwagę usytuowanie domu, powinien on być osłonięty od wiatrów poprzez naturalne ukształtowanie terenu. Bryła domu powinna być jak najbardziej zwarta, bez uskoków, przegrody zewnętrzne powinny mieć jak najmniejszą powierzchnię, aby zminimalizować straty ciepła. Standardowy rozkład domu niskoenergetycznego pozwala na umieszczenie od strony południowej pokoju dziennego z dużymi oknami, natomiast wejście do domu i pomieszczenia z małymi oknami jak łazienka, kuchnia powinny znajdować się od strony północnej.

Izolacja termiczna w przypadku domu energooszczędnego pełni kluczową rolę. Możemy wybierać wśród różnego rodzaju materiałów izolacyjnych. Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak: przewodność cieplna ( im niższy współczynnik przewodności cieplnej tym lepsze tamowanie przepływu ciepła), zdolność przenoszenia obciążeń, przenikanie pary wodnej, koszt. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami izolacyjnymi są: styropian ekspandowany, styropian ekstradowany, wełna mineralna: skalna i szklana, poliuretan, celuloza w postaci granulek.

W budownictwie niskoenergetycznym stosuje się szereg technologii i rozwiązań, aby uzyskać jak najlepsze efekty oszczędności energii. Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii jest wykorzystanie techniki kondensacyjnej a więc kotłów kondensacyjnych, w których spalany jest gaz ziemny albo olej opałowy. Dzięki technologii kondensacyjnej możemy pozyskiwać energie nie tylko z procesu spalania, ale także z energii zawartej w parze wodnej powstającej podczas spalania.

Kolejnym sposobem na zmniejszenie zużycia energii cieplnej jest zastosowanie kolektorów słonecznych, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego. Skuteczność kolektorów zależy od szeregu czynników, np. od konstrukcji i rodzaju kolektora oraz sposobu wykonania kolektora. Najskuteczniejszymi kolektorami, okazały się te, które posiadają absorbery wykonane z miedzi.

Dom pasywny

Budownictwo pasywne to nowoczesne podejście do oszczędzania energii. Oszczędność energii w tym systemie polega na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Zapotrzebowanie na energię w takich budynków jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach. Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/m2 w ciągu roku.

W domach pasywnych nie stosuje się tradycyjnych systemów grzewczych, dogrzewa się natomiast powietrze wentylacyjne. Wykorzystuje się także ciepło z promieniowania słonecznego oraz odzysk ciepła z wentylacji, korzysta się również z zysków cieplnych pochodzących z wewnętrznych źródeł takich jak urządzenia elektryczne czy domownicy.

Główną ideą domu pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i zminimalizowanie start ciepła. Wszystkie przegrody zewnętrzne muszą posiadać niski współczynnik przenikania ciepła, nieprzepuszczalna dla powietrza jest także zewnętrzna powłoka domu, stolarka otworowa również posiada odpowiednie parametry, powodujące mniejsze straty cieplne.

Obecnie koszt budowy domu pasywnego w Polsce jest o 15-30% wyższy niż budowa standardowa.

Dom autonomiczny

Z ideą domu pasywnego wiąże się ściśle koncepcja domu autonomicznego czyli tak zwanego domu bez rachunków, który jest samo wystarczalny i nie ma potrzeby dostarczania do niego mediów z zewnątrz. Wszystkie niezbędne media: energię elektryczną, ciepło, wodę pozyskuje się we własnym zakresie i innych źródeł. Podobnie jest z utylizacją ścieków, które utylizuje się w obrębie domostwa i nie odprowadza się ich do kanalizacji.

W budownictwie autonomicznym energia cieplna może być dostarczana z kolektorów słonecznych czy w formie odnawialnej jako biomasa albo biogaz z przydomowej biogazowi.
Energię elektryczną można pozyskiwać ze źródeł odnawialnych takich jak: turbiny wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne, jak również w sprzyjających warunkach elektrownie wodne. Konieczne jest wyposażenie budynku w akumulatory do gromadzenia energii elektrycznej.

Pozyskiwanie wody polega na korzystaniu z przydomowej studni, podobnie jest w przypadku utylizacji ścieków, gdzie wykorzystuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Dom autonomiczny jest bardzo tani w utrzymaniu, a koszt jego budowy kształtuje się podobnie jak w przypadku domu pasywnego, czyli 15-30% wyższy od budowy tradycyjnej.

Budownictwo energooszczędne wydaje się być dobrym rozwiązaniem, w warunkach ciągłego wzrostu cen energii, pozwala nam na znaczne oszczędności wydatków na energię w ciągu roku. Jednak każdy samodzielnie musi rozważyć w jakim systemie chce budować swój przyszły dom, mając na uwadze także inne aspekty poza energetyczne.


 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem